Expert Proiect 2002

PDF

 
POLITICA IN DOMENIUL RESPONSABILITATII SOCIALE
 

      Managementul S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.  a devenit constient de faptul ca responsabilitatea sociala si conditiile de munca sunt de o importanta fundamentala pentru dezvoltarea organizatiei, concomitent cu respectarea legislatiei nationale si internationale in ceea ce priveste conditiile si forta de munca, aceasta fiind responsabilitatea fiecarui angajat al organizatiei si de asemenea a intregii comunitati.
      Avand in vedere cele de mai sus, precum si dorinta managementului de a dovedi ca satisfactia clientilor si a beneficiarilor, realizarea profitului si actiunile concurentiale de pe piata trebuie realizate fara a se neglija drepturile, necesitatile si asteptarile angajatilor si ale comunitatii, a fost luata decizia implementarii unui sistem de management in conformitate cu cerintele standardului SA 8000.
      Pentru realizarea celor de mai sus, managementul organizatiei se angajeaza:

  • Sa furnizeze toate resursele necesare pentru implementarea corespunzatoare a sistemului de management;
  • Sa se conformeze tuturor cerintelor acestui standard referitoare la:

Munca copilului – sa se asigure ca nu se utilizeaza munca copiilor nici de catre organizatie si nici de catre furnizori si ca se vor crea conditii speciale de lucru pentru minorii angajati care sa asigure protejarea acestora.
Munca fortata si obligatorie - evitarea utilizarii muncii fortate si obligatorii in orice forma a acesteia.
Sanatate si securitate - asigurarea unui mediu de lucru sigur si sanatos fara pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala.
Libertatea de asociere si dreptul la negociere colectiva - respectarea dreptului de formare sau afiliere la structuri sindicale si de negociere colectiva.
Discriminare - interzicerea discriminarii in toate formele sale la locul de munca.
Practici disciplinare - interzicerea folosirii pedepselor corporale, a abuzului mental sau verbal.
Programul de lucru - respectarea legilor aplicabile si a standardelor industriale.
Remunerarea - asigurarea de salarii care satisfac cerintele legale si standardele industriale specifice si care sunt suficiente pentru a satisface nevoile minime de trai ale angajatilor si familiilor acestora.

  • Sa se conformeze legislatiei nationale si altor legi aplicabile sau  cerinte pentru care societatea subscrie, si sa respecte  alte instrumente internationale si interpretarile acestora prevazute in SA 8000;
  • Sa analizeze politica si performantele sistemului periodic pentru a se asigura  imbunatatirea continua, luând în considerare schimbarile în cadrul legislativ, propriul cod de conduita, si oricare alte cerinte ale organizatiei;
  • Sa se asigure ca politica este implementata, mentinuta, comunicata si accesibila intregului personal care lucreaza pentru sau in numele sau;
  • Sa permita efectuarea auditurilor anuntate si neanuntate si sa puna la dispozitie toate informatiile rezonabile pentru a dovedi conformarea cu cerintele SA 8000 in scopul certificarii;
  • Sa utilizeze furnizori care respecta cerintele acestui standard;
  • Politica va fi pusa la dispozitie la cererea partilor interesate.

      Intregul personal al organizatiei are obligatia de a se implica in mod activ in realizarea tuturor angajamentelor asumate prin aceasta politica.

     

  

 

 

CERTIFICARI

Expert Proiect 2002 este membra a :

APDP - Asociaţia Profesionala de Drumuri si Poduri
ARIC - Asociaţia Română a Inginerilor Consultanţi
PIARC - The World Road Association
Association Mondiale de la Route - The World Road Association

ASIGURAREA CALITATII

      Expert Proiect 2002 are certificat si implementat sistemul de management integrat al calitatii, mediului si securitatii si sanatatii în munca in conformitate cu :

SR EN ISO 9001:2001
SR EN 14001:2005
BS OHSAS 18001:2007

POLITICA

Satisfacţia clientului, protecţia mediului inconjurător, securitatea şi sănătatea in munca sunt strans legate de strategia dezvoltării şi de valorile definitorii ale S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. in toate activităţile pe care le desfaşoară: Proiectare, asistenta tehnica si consultanta tehnica pentru drumuri, poduri, lucrari de arta, infrastructura in constructii, constructii civile....