Expert Proiect 2002

SERVICII DE PROIECTARE

Imprimare PDF

 
STUDII DE FEZABILITATE COMPLETE
 

       Studiile de fezabilitate se realizeaza conform HG28/2008 si sunt elaborate astfel incat sa ofere beneficiarului o analiza tehnico – economica complexa a investitiei. Intotdeauna se analizeaza cel putin doua variante insotite de elemente de cost, analiza economica si financiara, analiza de risc. Documentatiile intocmite respecta ghidurile si normele europene referitoare la intocmirea acestor documentatii.
       Rata de succes in obtinerea finantarii din fonduri europene fiind de 100 %.

 
  PROIECTE TEHNICE SI DETALII DE EXECUTIE
 

       Proiectele tehnice sunt realizate in functie de adresabilitatea finantarii proiectelor. Expert Proiect 2002 realizeaza proiecte tehnice conform Ghidurilor Solicitantului corespunzator fiecarei axe de finantare sau conform Normelor de aplicare a HG28/2008.
        In cadrul proiectelor tehnice se pun la dispozitie beneficiarului caiete de sarcini personalizate, in care se definesc in mod clar materialele, procesele tehnologice obligatorii, modul de punere in opera, metodele de verificare, de masurare si de plata a lucrarilor.
       Listele de cantitati sunt clare, definite pe obiecte si categorii de lucrari iar devizele pe obiect sunt generate automat din baza de preturi actualizata.
       Desenele sunt intocmite la nivel de detaliu pentru fiecare tip de lucrare in parte.
       Proiectul tehnic si detaliile de executie se verifica de catre verificatori atestati.

 
  PROIECTE DE ORGANIZARE A EXECUTIEI
 

       Activitate destinata in special contractorilor. Prin aceste proiecte se stabileste amplasamentul organizarii de santier, utilitatile necesare, caile de acces, organizarea interioara, amplasarea cladirilor de birouri, a statiilor de asfalt sau betoane, statii de sortare, depozitare, etc.

 
  DOCUMENTATIE DE ACHIZITIE A LUCRARILOR DE EXECUTIE
 

      Oferim servicii complexe de pregatire a documentatiei de achizitie conform OUG34/2006, a documentelor contractuale conform Ordinului Comun MF, MT si MDLPL nr. 915/465/415/2008. Oferim personal cu experienta in evaluarea ofertelor si negocierea contractelor de executie
      Asiguram asistenta beneficiarului pana la semnarea contractului de executie a lucrarilor.

 
  ASISTENTA TEHNICA PE DURATA EXECUTIEI
 

       Proiectele elaborate in cadrul SC Expert Proiect 2002 sunt urmarite cu seriozitate de echipa de proiectare pana la receptia lucrarilor. Asistenta tehnica acopera atat obligatiile proiectantului in conformitate cu Legea 10/1995 cat si adaptarea proiectului de executie la conditiile de teren si la tehnologia constructorului.

CERTIFICARI

Expert Proiect 2002 este membra a :

APDP - Asociaţia Profesionala de Drumuri si Poduri
ARIC - Asociaţia Română a Inginerilor Consultanţi
PIARC - The World Road Association
Association Mondiale de la Route - The World Road Association

ASIGURAREA CALITATII

      Expert Proiect 2002 are certificat si implementat sistemul de management integrat al calitatii, mediului si securitatii si sanatatii în munca in conformitate cu :

SR EN ISO 9001:2001
SR EN 14001:2005
BS OHSAS 18001:2007

POLITICA

Satisfacţia clientului, protecţia mediului inconjurător, securitatea şi sănătatea in munca sunt strans legate de strategia dezvoltării şi de valorile definitorii ale S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. in toate activităţile pe care le desfaşoară: Proiectare, asistenta tehnica si consultanta tehnica pentru drumuri, poduri, lucrari de arta, infrastructura in constructii, constructii civile....